10

Şub
2018

Mardin Uçak Bileti

Güneydoğu Anadolu bölgesi sınırları içinde tarihi ve turistik olarak en fazla esere ve kalıntıya ev sahipliği yapan Mardin uçak bileti şehri, bölgenin en eski ve köklü yerleşim yerlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Şehirde ki tarihi eser sayısının 100’ü bulduğu söylenmektedir. Bu açıdan şehir tarihi mirası bakımından neredeyse kültür mirasıdır. UNESCO tarafından şehrin büyük bir bölümü korunma altına alınmıştır. Şehrin tarihi hakkında ansiklopedilere sığmayacak notlar ve çalışmalar yapılmıştır. Şehir Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde en kalabalık yirmi altıncı şehir olma özelliğini taşımaktadır. Şehrin nüfusu yaklaşık olarak 779.738 kişi olarak bilinmektedir. Ayrıca şehirde eski zamanlarda Süryanilerin ve Musevilerin de yaşadığı bilinmekte olup, bölge kültürlerinin kaynaşma noktası olarak bilindiği görülmektedir. Şehrin tarihine gidecek olursak oldukça uzun ve detaylı tarihi kayıtlar karşımıza çıkmaktadır. Şehrin tarihi M.Ö. 3. Yüzyıla kadar gittiği görülmektedir. Bu bilinen en eski tarih olarak kabul edilmektedir. Şehir birçok dini inanışın eskiden beri merkezi olduğundan her dine dair tapınaklar, kiliseler, camiler, havralar mevcuttur. Her yüzyıla ait dini kültürü yansıtan bu bölgenin Dünya’daki birçok ünlü arkeolog tarafından ziyaret edildiği bilinmektedir. Mardin uçak bileti firmaları tarihi İpek Yolu üzerinde de olduğu için tarihi kültürünü aynı zamanda ticaret ve zanaat ile birleştiren ender kentlerden birisi konumundadır. Şehir aynı zamanda Süryani denilen Suriyeli Hristiyanların yaşadığı önemli kentlerden birisi olduğu için, bölgede Süryani hala çoktur. Antalya, İzmir, Konya, İstanbul, Adana, Mardin uçak bileti isminin etimolojik kökeni çok ilginç ve rivayet içeren bir konudur. Kimi rivayetlere göre şehrin ismi Arapça olarak Mârîdîn geçmekte, Süryanice kaynaklarda ise Marde olarak geçmektedir. Marde kelimesi bölgeye yerleşen savaşçı bir kavmin ismi olduğu için, bölgeye bu adın verildiği rivayet edilmektedir. Bazı rivayetler bu kelimenin kaleler anlamına geldiğini söylemektedir. Bir diğer rivayete göre de Tanrı Marduk Dünya’ya indiğinde ilk bu bölgeye inmiştir. Ardından bu bölgenin halkı tanrılarına minneti sunmak için şehrin ismini Marduk yapmışlardır. Marduk ise çok sonra bölgedeki çivi yazılarında da çıkacak olan Güneş Sistemindeki eski bir gezegendir. Bölgedeki medeniyetlerin çok gelişmiş olduklarını ve astronomi ile de ilgilendiklerini birçok arkeolog doğrulamaktadır.