12

Şub
2018

Nevşehir Uçak Bileti

Tarihi boyunca birçok devlet ve medeniyetin akınlarına uğramış olan Nevşehir uçak bileti ili, geçmişi ile de göz dolduran ve aynı zamanda bölgedeki birçok Sünni âlimin yerleştiği Anadolu Kenti olarak bilinmektedir. Şehrin tarihinde özellikle Abbasiler çok önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü tarihi kayıtlara göre Abbasi Devleti çökmeye ve zayıflamaya başladığında, hanedanın bazı üyeleri ticaret yollarını ellerinden tutmak için Anadolu’nun önemli bölgelerine dağılmaya başladılar. Bu sayede devlet çökse bile, en azından ticaret yolları yine Müslümanların elinde kalacaktır. İşte böyle bir ortamda, Abbasi hanedan üyelerinin bazılarının bu şehre yerleştiği ve bu bölgede toprak ağalığı yaptıkları tarihi kayıtlarda geçmektedir. Ayrıca tarihi İpek Yolu üzerindeki önemli kentlerden olmasıyla birlikte, bazı hanedan üyelerinin buralarda köşkler ve saraylar yaptırarak, misafirlerini ağırladıkları da bilinmektedir. Şehrin genel olarak yapısında zaten Abbasi etkisi görülmektedir. Özellikle şehrin eski mimarisine bakıldığında Nevşehir uçak bileti firmaları şehrinde ki neredeyse tüm eski binaların Arap coğrafyasındaki mimari ile büyük benzerlik taşıdığı görülmektedir. Ayrıca şehirde ki birçok antik kazıda, çok detaylı şekilde hazırlandığı görülmüş birkaç katmanlı savunma sistemleri bulunmuştur. Bu savaş taktiklerinin Abbasiler ile bölgeye geldiğini birçok tarihçide söylemektedir. Özellikle şehrin en önemli antik kalıntıların birisi olan Derinkuyu Antik Yeraltı Şehrinin sırrı hala çözülememiştir. 5000 yıllık olduğu tahmin edilen bu şehrin, o dönemde hangi teknoloji ile yapıldığı hala sırrını korumaktadır. Şehrin önemli geçim kaynakları arasında tarım, hayvancılık, turizm ve bağcılık gelse de Ankara, İstanbul, Antalya, Nevşehir uçak bileti iline ait eski zamanlardan kalan ancak Müslümanlığı bölgeye yayılmasıyla birçok kişinin terk ettiği Şarap üretimidir. Şehrin nüfusu 280.256 kişi olarak bilinse de, şehrin geçmişte çok daha kalabalık olduğu söylenmektedir. Ayrıca şehirde uzun yıllardır yaşayan Süryanilerin ve Keltler’ in bölgedeki peri bacaları içinde şarap üretimi yaptıkları ve bu şarapları Dünyaya dağıttıkları bilinmektedir. Şehirde ki en meşhur yerlerden birisi de Peri Bacalarıdır. Nasıl yapıldığı ve hangi teknolojiyle yapıldığı hala bilinmeyen bu tarihi eserleri, her yıl milyona yakın turist ziyaret etmektedir. Özellikle Japon turistlerin peri bacalarına olan aşırı ilgisi hala çözülememiştir.