09

Şub
2018

Şırnak Uçak Bileti

Türkiye de il olan son şehirlerarasında yer alan Şırnak Uçak Bileti, 73 plaka koduna sahiptir. Tarih boyunca birçok devletin başkentliğini yapmış önemli merkez olan kent, üç ülkenin kesiştiği bir il konumundadır. Önemli tarihi kalıntıları ile adeta bir açık hava müzesini andıran şehir, tarihi araştırmalara konu olmaktadır. Hz. Nuh’un tufan sırasında canlıları koyduğu geminin bu il sınırlarında olduğu rivayeti şehrin tanınmasında önemli bir yer tutmaktadır. 1990 yılında il olan kentin nüfusu 483.788 kişidir ve merkeze bağlı 6 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler; Güçlükonak, Beytüşşebap, Cizre, İdil, Silopi ve Uludere’dir. Merkez ve ilçeler arasında karayolu bağlantısı bulunmakta, ulaşım bireysel araçların yanında toplu taşıma araçları ile de sağlanmaktadır. Ekonomisi ticaret, hayvancılık ve maden üzerine kurulu kentte hizmet sektörü sınırlı kalmış, tarımcılık faaliyetleri ise hemen hemen hiç gelişmemiştir. Tarımın gelişmeyişinde başlıca sebebin arazi koşulları olduğu söylenebilir. Şırnak Uçak Bileti Firmaları ili sınırları içerisinde sınır kapısının bulunması ticareti oldukça önemli etkilemiş ve geliştirmiştir. Aynı zamanda şehirde bulunan kömür madenleri bölge halkı için önemli bir geçim kaynağıdır. Şehirde bulunan Abdurrahman Ağa Kasrı, Ulu Camii, Kırmızı Medrese, Abdaliye Camii ve Medresesi, Cizre Kalesi, Hamidiye Kışlası ile Belediye Binası, Nuh Peygamber Türbesi, Deşt ve Cezire’ü İbni Ömer Köprüsü önemli tarihi ve kültürel eserlerdir. Her ne kadar kentte turizm gelişmemiş olsa da bölge halkından kenti ziyarete gelenler bu önemli eserleri ziyaret etmektedir. Coğrafi anlamda Türkiye ender görülen bir özelliği olan  Antalya, İzmir, Adana, Konya Şırnak Uçak ilinin bir bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, bir bölümü ise Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Bu özelliği şehrin iklimsel koşullarını da önemli ölçüde etkilemektedir. Kentin Doğu Anadolu Bölgesinde kalan kısmı daha uzun kış süreleri ve daha soğuk ile karşılaşırken diğer tarafta daha kısa kış süreleri ve aşırı sıcakları görülmektedir. Karasal iklim özellikleri görülen kentte bitki örtüsü ise bozkırdır. Seyrekte olsa meşe ağaçları ve alpin çayırları kentin belli bölgelerinden görülmektedir. İlin önemli dağları Gabar, Cudi, Kato ve Namaz dağlarıdır. Dicle nehri ve bir kaç akarsu kentin içinden geçmektedir.